In het eerste jaar van je ziekte moet je je best doen om te re-integreren op de werkvloer. In de wet staan een minimum aantal stappen die je moet nemen. Zo moet de bedrijfsarts jouw situatie in kaart brengen. En moeten jij en je werkgever een plan van aanpak voor re-integratie opstellen.

Onderzoek bij langdurig ziekteverzuim

Is er sprake van dreigend langdurig ziekteverzuim? Dan moet de bedrijfsarts jouw situatie binnen 6 weken onderzoeken. Hij onderzoekt wat de aard van jouw klachten is en welke beperkingen je hierdoor hebt. Hij beschrijft alles wat van invloed is op jouw functioneren en jouw re-integratie. De bedrijfsarts geeft aan wat de verwachting is voor herstel en werkhervatting. Ook benoemt hij welke problemen jouw re-integratie in de weg kunnen staan.

Probleemanalyse bedrijfsarts

Op basis van dit onderzoek brengt de bedrijfsarts advies uit aan jou en je werkgever. Hij adviseert over de concrete stappen die jullie voor jouw herstel en werkhervatting kunnen zetten. Het onderzoek en het advies van de bedrijfsarts staan samen in de probleemanalyse. Verwachten jij, je werkgever en de bedrijfsarts dat je weer aan het werk kunt? Dan vormt deze probleemanalyse de basis voor het plan van aanpak voor jouw re-integratie.

Plan van aanpak opstellen

Je werkgever en jij moeten uiterlijk in de achtste week van jouw ziekte met een plan van aanpak komen. Daarin leggen jullie afspraken vast over herstel, werkhervatting en wie het initiatief neemt tot vervolgacties en -gesprekken. Zo weten je werkgever en jij beter wat jullie concreet aan inspanningen voor re-integratie moeten leveren.

Voldoende stappen voor re-integratie?

Met de probleemanalyse en het plan van aanpak toetst uitkeringsinstantie UWV of er voldoende stappen voor re-integratie zijn genomen. Hebben jij en je werkgever wel voldoende jullie best gedaan? Heeft je werkgever al dan niet passend werk aangeboden? Aan het einde van het eerste ziektejaar evalueert het UWV dit nogmaals met jullie. Dan legt de uitkeringsinstantie opnieuw vast hoe het ervoor staat met de re-integratie. En bekijkt ze of er reden is om de plannen bij te stellen.