De pensioenopbouw bij een WIA- of WAO-uitkering is niet wettelijk geregeld. Ieder pensioenfonds heeft zijn eigen regelingen voor pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Meestal loopt je opbouw gewoon door, maar dit hoeft dus niet.

Pensioenopbouw gebaseerd op laatstverdiende salaris

Je pensioenopbouw tijdens je WIA of WAO is gebaseerd op je laatstverdiende salaris. Dat is het bedrag dat je tijdens je tweede ziektejaar van je werkgever hebt ontvangen. Dit kan minder zijn dan het volledige salaris. Bijvoorbeeld 70% daarvan. Je bouwt dan ook maar over 70% pensioen op. Vooral bij een eindloonregeling kan dit ongunstig zijn.

Veel pensioenfondsen nemen het loon op de eerste ziektedag als uitgangspunt. Belangrijk is dat je onmiddellijk bij het ontvangen van de beschikking van het UWV bij het pensioenfonds meldt dat je arbeidsongeschikt bent. Pensioenfondsen kennen termijnen. Ben je te laat, dan krijg je geen premievrije opbouw.

Soms zijn pensioenfondsen bereid om rekening te houden met je situatie. Ze komen je tegemoet door je pensioenopbouw intact te laten.

Geen werk, geen premie, wel pensioen

Pensioenpremie betaal je alleen over het deel dat je nog werkt. Ben je 100% arbeidsongeschikt? Dan betaal je ook geen premie. Je bouwt wel pensioen op. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaal je geen premie over het deel dat je arbeidsongeschikt bent.

Bij sommige pensioenfondsen krijg je alleen premievrijstelling als je minimaal een bepaald percentage arbeidsongeschikt bent. Bijvoorbeeld 50%. Andere pensioenfondsen hanteren geen ondergrens. Doe vooral navraag bij je pensioenfonds.

Melden bij pensioenfonds

Meld altijd bij je pensioenfonds dat je een WIA- of WAO-uitkering ontvangt, anders stopt je pensioenopbouw. Kun je weer meer werken of juist minder? Ook dan is het belangrijk om dit door te geven aan je pensioenverzekeraar.