Het hangt af van de lengte van je werkdag op hoeveel pauze jij recht hebt. De Arbeidstijdenwet regelt hoeveel pauze je minimaal moet krijgen. Het kan zijn dat er in jouw cao of bedrijfsreglement ruimere regels staan.

Wat is pauze eigenlijk?

Pauze is een periode van minimaal 15 minuten waarin je je werk onderbreekt. In die tijd heb je geen enkele werkverplichting.

Pauzetijden

Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je na 4,5 uur werk recht op 30 minuten pauze. Deze kan worden opgesplitst in 2 keer 15 minuten. Ben je 18 jaar of ouder, dan heb je na 5,5 uur werk recht op 30 minuten pauze. Als je werkdag boven de 10 uur uitkomt, dan heb je recht op 45 minuten pauze.

In jouw cao kunnen andere regels staan. Kijk dus altijd goed na of er afspraken over pauzes in de cao zijn vastgelegd.

Wat kan je werkgever van je vragen?

Een pauze is er om te zorgen dat jij even geen werkzaamheden hoeft te verrichten. Het is dus niet de bedoeling dat jouw werkgever je nieuwe opdrachten geeft. Je moet kunnen eten, wandelen of wat je ook maar wilt. En waar je maar wilt: in pauzetijd mag je van het terrein aflopen waar je werkt.

Betaald of onbetaald

Omdat pauze wordt gezien als eigen tijd, zal je werkgever de pauzetijd meestal niet doorbetalen. Het mag natuurlijk wel.