Overwerk is werk dat je doet buiten de tijden die je met je werkgever hebt afgesproken. Het kan zijn dat je voor overuren een andere vergoeding krijgt dan je normale uurloon.

Overwerkvergoeding: niet verplicht

Je werkgever is niet verplicht om jou voor overwerk te betalen. Meestal staat er wel een vergoeding tegenover. Je hebt immers extra werk verricht.

Vaak is een overwerkvergoeding 100% van je normale uurloon, al dan niet aangevuld met een toeslag. Het percentage van deze toeslag is vaak te vinden in je cao of arbeidsovereenkomst.

Hou je overuren bij

Werk je over op eigen initiatief? Dus zonder dat je werkgever daarvoor opdracht heeft gegeven? Dan heb je soms geen recht op een overwerkvergoeding. Je kunt je werkgever hier wel om vragen. Hou daarom altijd goed je (over)uren bij en geef deze door aan je werkgever.

Overwerken in deeltijd

Als je in deeltijd werkt, kun je soms geen aanspraak maken op een overwerktoeslag. Je krijgt voor overuren dan je normale uurloon. Volgens sommige cao’s heb je pas recht op overwerktoeslag als je per week meer werkt dan het aantal fulltime uren. Het aantal fulltime uren verschilt per bedrijf en is 36, 38 of 40 uur per week.