Overwerk is werk dat je doet buiten de uren die je met je werkgever hebt afgesproken. Vaak vind je de regels voor overwerk in je cao of arbeidsovereenkomst.

Wanneer is er sprake van overwerk?

De voorwaarden voor overwerk kunnen bij elke organisatie weer anders zijn. Meestal is er pas sprake van overwerk als je meer werkt dan de normale voltijds arbeidsduur per week. Vaak komt deze neer op 38 of 40 uur per week. Er kan echter ook sprake zijn van overwerk als je meer werkt dan je eigen contracturen.  Kijk daarom goed naar de afspraken in je cao of arbeidsovereenkomst.

Hoe krijg ik mijn overuren vergoed?

Het verschilt hoe je je overuren krijgt uitbetaald. Soms krijg je je normale uurloon. Vaak is er sprake van een overwerktoeslag bovenop je uurloon.  Ook kan er in je cao of arbeidsovereenkomst staan dat je boven een bepaald salaris geen overuren krijgt vergoed. De overuren ‘horen’ dan bij je functie.