In drukke tijden of als er veel zieken zijn, kan het zijn dat je moet overwerken. Overwerk betekent dat je buiten de afgesproken werktijden werkt.

Reden voor ontslag

Je kunt niet zomaar overwerk weigeren. In sommige cao‘s staat dat je verplicht bent om over te werken als dat nodig is. Weiger je, dan kan dit voor je werkgever een reden zijn je te ontslaan.

Staat er over overwerken niets in je cao? Ook dan kun je niet zomaar ‘nee’ zeggen. Dat wil niet zeggen dat je altíjd moet overwerken. Het mag namelijk niet op vaste basis zijn. Ook moet je werkgever een goede reden hebben om je te laten overwerken.

Je kunt natuurlijk een dringende reden hebben waarom je niet kunt overwerken. Bespreek dit dan met je leidinggevende. Er zijn ook cao’s waarin overwerken vrijwillig is. Kijk dit dus eerst even na.

Maximale werktijd

Er staat niets over overwerken in de Arbeidstijdenwet. Er staat wel iets in over je maximale werktijd. Er is een grens aan het aantal uren dat je per dag of per week mag werken. Je mag nooit méér werken dan in de Arbeidstijdenwet staat.