Je werkgever moet zich aan de Arbeidstijdenwet houden. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) houdt in de gaten dat de werkgever deze niet overtreedt.

Bedrijfsinspectie

Om te controleren of je werkgever zich aan regels houdt, kan de Inspectie SZW een onderzoek instellen. Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsinspectie.  Is er sprake van een zeer ernstige overtreding of van een tweede overtreding van de Arbeidstijdenwet? Dan maakt de Inspectie direct proces-verbaal op.

Wat zijn de gevolgen van een overtreding?

Wat gebeurt er als je werkgever de Arbeidstijdenwet overtreedt? Dat hangt af hoe erg je veiligheid of gezondheid in gevaar komt.

 1. Waarschuwing
  Bij lichte overtredingen krijgt de werkgever een waarschuwing van de Inspectie SZW, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 2. Proces-verbaal
  Komt je werkgever ondanks de waarschuwing zijn verplichtingen niet na? Dan krijgt je baas een proces-verbaal.
 3. Boete
  Overtreden van de Arbeidstijdenwet kan ook leiden tot boetes.
 4. Voor de rechter
  Daarnaast kun je als werknemer via de rechter eisen dat de werkgever zich aan de Arbeidstijdenwet houdt.

Verlangt je werkgever dat je werkt in strijd met de Arbeidstijdenwet, cao of individuele afspraken? Dan is er sprake van een wanprestatie van je werkgever. Je kunt dan een schadevergoeding eisen.

Wet boven cao

Een cao kan regels hebben over arbeidstijden. Maar de Arbeidstijdenwet staat altijd boven de cao. Bevat een cao bepalingen die in strijd zijn met de Arbeidstijdenwet, dan gelden deze niet. De wet gaat dan voor.