Ben je de nabestaande van iemand met een Ziektewet- of een andere uitkering? Dan ontvang je een overlijdensuitkering via het UWV.

Bij welke uitkeringen?

Het gaat om de volgende uitkeringen: WAO, WIA, Ziektewet, Wajong, WAZ, WW en AOW. Het UWV gaat na het overlijden van de uitkeringsgerechtigde na of er nabestaanden zijn. Zo ja, dan regelt het UWV de uitbetaling van de overlijdensuitkering.

Hoogte van de overlijdensuitkering

De overlijdensuitkering is gelijk aan 1 maand uitkering. Je krijgt het brutobedrag uitgekeerd, inclusief het opgebouwde vakantiegeld. Over de uitkering hoef je geen belasting en premies te betalen.

Heeft het UWV de netto (Ziektewet)uitkering na het overlijden nog een tijdje doorbetaald? Dan trekt het de te veel betaalde uitkering af van de overlijdensuitkering.

Wie zijn de nabestaanden?

Het UWV maakt de overlijdensuitkering over naar de nabestaanden. De nabestaanden zijn:

  • De partner.
  • Is er geen partner? Dan de minderjarige kinderen.
  • Zijn er geen minderjarige kinderen? Dan degene met wie de overledene in gezinsverband samenwoonde. Oftewel voor wie hij/zij kostwinner was.

Zijn er zowel minderjarige kinderen en een partner? Dan krijgt alleen de partner de overlijdensuitkering.