Wanneer een werknemer overlijdt, dan heb je als nabestaande recht op een overlijdensuitkering. De werkgever van de overledene betaalt deze uitkering.

Hoogte van de overlijdensuitkering

De uitkering is minimaal 1 bruto maandsalaris, inclusief vakantiegeld. Het kan zijn dat je volgens de CAO recht hebt op een langere uitkering. De uitkering mag maximaal 3 keer het maandsalaris zijn. Is de uitkering hoger? Dan is dat deel niet meer belastingvrij.

Directe nabestaanden

De werkgever maakt de uitkering over naar de rekening van de overledene. Dit geld is voor de partner. Is er geen partner? Dan is het voor de minderjarige kinderen. Zijn die er ook niet, dan is het voor degene met wie hij of zij een huishouden deelde.

Zijn er geen directe nabestaanden? Dan hoeft de werkgever de overlijdensuitkering ook niet over te maken.

Wat is een ervenrekening?

De ervenrekening is de rekening van degene die overleden is. In principe gebruikt de werkgever deze voor de overlijdensuitkering. Je kunt de werkgever vragen de uitkering over te maken naar een vrij toegankelijke bankrekening. Dan kunnen jij en de andere nabestaanden met deze uitkering ook (een deel van) de uitvaart betalen.

De overledene ontving een uitkering

Ontving de overledene een Ziektewet- of andere uitkering? Dan verzorgt het UWV de overlijdensuitkering.