Als nabestaande heb je recht op een overlijdensuitkering. Ook als de overledene bijstand ontving.

Wat is een overlijdensuitkering?

De overlijdensuitkering bestaat uit een volledige maand bijstandsuitkering. Deze maand gaat in op de dag van overlijden. Daarna past het UWV de uitkering aan de nieuwe situatie aan. Het kan ook zijn dat de uitkering na een maand stopt. Dat is het geval als de nabestaanden zelf geen recht hebben op bijstand.

Naar wie gaat de uitkering?

De uitkering gaat naar de gehuwde of samenwonende partner. Is er geen partner? Dan gaat de overlijdensuitkering naar de minderjarige kinderen.