Als je zwanger bent, dan mag de werkgever je contract niet opzeggen. Ook na de bevalling geldt nog een opzegverbod. Tijdens het bevallingsverlof en de eerste 6 weken dat je weer aan het werk bent, heb je nog ontslagbescherming.

Vroeger of later in de zwangerschap

Het maakt niet uit hoeveel weken je zwanger bent. Tijdens je zwangerschap geldt nu eenmaal een opzegverbod. Ook als je heel pril zwanger bent, kan je werkgever je niet ontslaan. Je werkgever mag je wel vragen om een verklaring van een arts of verloskundige om aan te tonen dat je zwanger bent.

Wat als je werkgever je toch ontslaat?

Zegt je werkgever alsnog je contract op tijdens je zwangerschap? Dan is dit ontslag ‘vernietigbaar’. Je kunt tot 2 maanden na de opzegging van je contract in beroep gaan.

Als je ziek wordt na je bevalling

Word je ziek na de bevalling? Ook dan mag je werkgever je contract niet opzeggen. Dan geldt het algemene ontslagverbod bij ziekte.

Uitzonderingen op het ontslagverbod

In bepaalde situaties mag je werkgever je contract wél stoppen tijdens je zwangerschap: