Als oproepkracht werk je alleen als je wordt opgeroepen. Je werkt op wisselende tijden en dagen. Met een oproepcontract heb je geen vast maandloon. Er zijn 3 verschillende oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een 0-urencontract en een min-maxcontract.

Oproepcontract met voorovereenkomst

Heb je een oproepcontract met voorovereenkomst? Dan ben je tot niets verplicht, wanneer je werkgever jou vraagt om te komen werken. Als je niet wilt of kunt werken, dan mag je het aanbod afslaan. Wil je wel graag werken? Dan sluit je een tijdelijk contract af voor precies de periode dat de werkgever jou nodig heeft. Zo bouw je ook rechten op. Na meer dan 3 tijdelijke contracten heb je recht op een vast contract. Als de werkgever je geen vast contract wil geven, dan moet je er zes maanden tussenuit. Als de periode dat je eruit bent geweest korter is dan zes maanden, dan moet je alsnog een vast contract krijgen. Ook als in je cao staat dat je meer tijdelijke contracten achter elkaar mag krijgen, dan krijg je nog geen vast contract.

0-urencontract

Bij een 0-urencontract is het minimum aantal uren nul. Je wordt alleen opgeroepen in de piekmomenten. Bijvoorbeeld tijdens een evenement of tijdens oogsttijd. Je krijgt een echt arbeidscontract. Als je wordt opgeroepen, dan moet je ook écht op het werk verschijnen. In tegenstelling tot een oproepcontract met voorovereenkomst. Aan de andere kant móét de werkgever jou ook oproepen als er geschikt werk is.

Een min-maxcontract

In je min/max-contract staat een vast aantal uren dat je in ieder geval werkt. En een maximum aantal uren. Bijvoorbeeld: je werkt minimaal 15 uur per week en je kunt opgeroepen worden tot 30 uur per week. Wanneer je in een week meer dan 30 uur wordt opgeroepen ben je niet verplicht om die extra uren te komen werken. Je hebt alleen de verplichting om te komen werken voor het aantal afgesproken uren in je contract. Andersom heb je recht op minstens 15 uur werk per week.

MUP: verplicht komen opdagen

Bij een 0-urencontract en een min-maxcontract ben je verplicht om te werken wanneer je werkgever jou oproept. Dat je verplicht moet komen opdagen heet MUP: een arbeidsovereenkomst Met Uitgestelde Prestatieplicht. Ben je een oproepkracht met een voorovereenkomst? Dan is de situatie anders: je krijgt een overeenkomst voor een bepaalde periode zolang de oproep duurt. Stel je gaat kersen plukken dan krijg je een overeenkomst voor 6 weken en in die periode werk je op afgesproken tijden.

Wet Werk en Zekerheid

Om flexwerkers sneller te laten doorstromen naar een vaste baan is in 2015 de wet Wet Werk en Zekerheid opgesteld. Deze wet geeft meer sociale zekerheid aan flexwerkers en maakt het moeilijker voor werkgevers om een oproepcontract op te stellen.