Organische oplosmiddelen zijn giftig. Ze kunnen je zenuwstelsel onherstelbaar beschadigen. De hersenen zijn er het meest gevoelig voor. De klachten kunnen zich in verschillende gradaties voordoen. Misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid zijn klachten die kunnen optreden wanneer kort wordt gewerkt met oplosmiddelen in een slecht geventileerde ruimte zonder adembescherming.

Als je dagelijks oplosmiddelen binnen krijgt, kan dat leiden tot zeer ernstige klachten als slaap- en concentratiestoornissen; prikkelbaarheid; neerslachtigheid; vergeetachtigheid; je niet meer kunnen oriënteren; niet meer logisch kunnen denken en zelfs karakterveranderingen. Deskundigen noemen dat OPS (organisch psycho syndroom). OPS is niet te genezen.

Het risico op OPS kan worden beperkt door:

  • het mengen van verven en toevoegen van oplos- en verdunningsmiddelen plaats te laten vinden in een gesloten mengmachine of gebruik te maken van werkbladafzuiging of lakaanmaaktafels;
  • het toepassen van bronafzuiging bij reinigings- en ontvettingswerkzaamheden.

Wat kun je als werknemer doen om OPS (Organisch Psycho Syndroom) te voorkomen?

Uiteraard ben je verplicht om de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Je moet in ieder geval altijd bij je werkgever om het veiligheidsinformatieblad van de leverancier van de producten waarmee je werkt vragen. Op het veiligheidsinformatieblad staan de risico’s van een product vermeld en staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet gebruiken.

Let er ook op of de ventilatie en afzuiging op de werkplek en in andere werkruimtes voldoende zijn, en of er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen op de afdeling aanwezig zijn. Geef klachten over de arbeidsomstandigheden door aan de OR of aan de Personeelsvertegenwoordiging, en meldt ze in ieder geval tijdens werkoverleg.

De beste manier om aan preventie te doen is het vervangen van oplosmiddelen door alternatieve producten die minder schadelijk zijn. Oplosmiddelhoudende lakken kunnen vervangen worden door watergedragen laksystemen, oplosmiddelhoudende reinigers door oplosmiddelarme of plantaardige producten, enzovoort. Voor nog niet alle producten zijn goede alternatieven op de markt beschikbaar. Daarom is het belangrijk dat de ontwikkeling van nieuwe producten gestimuleerd wordt.