Werknemers worden beschermd tegen ontslag. Een werkgever mag je namelijk alleen ontslaan als het ontslag redelijk is. De redenen die de werkgever heeft om tot ontslag over te gaan, worden vooraf getoetst.

Wanneer je werkgever tot ontslag wil overgaan, moet hij daarvoor eerst langs het UWV Werkbedrijf of langs de rechter. Beide toetsen of het ontslag redelijk is. Wanneer dat het geval is, kan je werkgever toestemming krijgen om je arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In een aantal bijzondere situaties heb je als werknemer nog extra bescherming. In die situaties is het voor je werkgever verboden om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens zwangerschap van een werkneemster of gedurende de eerste 2 jaar van ziekte, uitzonderingen daargelaten.

Geen ontslagbescherming

Wanneer je zelf ontslag neemt, er ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvindt, of de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt (bij contracten voor bepaalde tijd), dan is er geen ontslagbescherming. Ook bij ontslag tijdens de proeftijd en wanneer er een reden  is voor ontslag op staande voet, heb je geen ontslagbescherming.