Ontslag betekent dat de werkgever je contract opzegt. Hij zegt je vaste contract op of beëindigt je tijdelijke contract tijdens de looptijd van het contract. Heb je een tijdelijk contract dat afloopt en niet wordt verlengd? Dan is dat geen ontslag.

3 ontslagroutes

Je werkgever kan je op verschillende manieren ontslaan:

  • via een vaststellingsovereenkomst
  • via een ontslagvergunning van het UWV
  • via de kantonrechter

Vaststellingsovereenkomst

Met een vaststellingsovereenkomst maak je afspraken over hoe jullie het contract beëindigen. Dit heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden of een beëindigingsvoorstel. Belangrijk is dat zowel jij als je werkgever de overeenkomst ondertekenen. Als je dit als werknemer niet wil, dan gaat zo’n voorstel niet door. Meestal maakt je werkgever het met een ontslagvergoeding aantrekkelijker voor jou om te tekenen.

Teken nóóit een vaststellingsovereenkomst voordat je juridisch advies hebt ingewonnen bij ons of je rechtsbijstandsverzekeraar. De inhoud van de overeenkomst is namelijk bepalend voor je recht op een WW-uitkering. Daarnaast kunnen er nog verschillende addertjes onder het gras zitten.

Ontslagvergunning

Je werkgever moet een ontslagvergunning officieel aanvragen bij het UWV. Het UWV gaat dan bekijken of ze de ontslagvergunning verlenen. Zo ja, dan kan je werkgever je ontslaan. Zo niet, dan blijf je gewoon in dienst.

Als werknemer kun je bezwaar maken tegen de ontslagaanvraag. Vul dan binnen 14 dagen het verweerformulier van het UWV in.

Kantonrechter

De laatste stap is een ontslag via de kantonrechter. Dit is de meest complexe manier van ontslag. De rechter zal in de hoorzittingen beide partijen horen. Daarna besluit hij of het ontslag terecht is of niet. Zowel voor de werkgever als voor jou is dit niet de ideale manier om uit elkaar te gaan.

Zelf ontslag nemen

Je kunt als werknemer natuurlijk zelf ook ontslag nemen. Je opzegtermijn is dan meestal 1 maand, maar dat kan anders zijn in jouw contract. Weet wel dat je geen recht hebt op een WW-uitkering als je zelf ontslag neemt. Dan ben voor het UWV verwijtbaar werkloos.