Bij ontslag op staande voet sta je onmiddellijk op straat. Je werkgever hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn. Het heeft nogal wat gevolgen: je bent niet alleen je baan kwijt, maar je hebt ook geen recht op een uitkering.

Wat zijn redenen voor ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet krijg je niet zomaar. Het is het zwaarste middel dat je werkgever tot zijn beschikking heeft. Hij moet écht een dringende reden hebben. Denk aan:

  • Je bent agressief, je slaat iemand.
  • Je hebt iets gestolen of gesjoemeld met geld.
  • Je hebt je werk heel slecht gedaan. Hierdoor zijn anderen in gevaar gekomen of lijdt het bedrijf grote schade.
  • Je houdt je niet aan de geheimhoudingsplicht.

Geen loon, geen ontslagvergoeding, geen WW

Bij ontslag op staande voet heb je per direct geen recht meer op loon. Ook verlies je recht op een ontslagvergoeding. Tenzij de kantonrechter anders beslist, maar dat komt niet vaak voor.

Ook verlies je je recht op een WW-uitkering. Helemaal vervelend: je werkgever kan je ook nog eens schadeplichtig stellen. Dat betekent dat hij een schadevergoeding van je kan eisen.

Je kunt wel een bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente.

Werkgever moet direct de reden geven

Je werkgever moet direct reageren als hij je op staande voet wil ontslaan. Hij moet je op de dag van het incident ontslag geven mét een motivering. Het kan zijn dat hij eerst een korte motivering geeft en later een uitgebreide toelichting.

Ontslaat je werkgever je pas later naar aanleiding van een incident? Dan is het geen ontslag op staande voet meer.

Wat moet je doen bij ontslag op staande voet?

Ben je het niet eens met het ontslag? Neem dan deze stappen:

  1. Schakel zo snel mogelijk juridische hulp in. Dat kan via je rechtsbijstandsverzekering. Als FNV-lid kun je natuurlijk direct bij ons terecht via 088-3680368. Soms is het mogelijk om een regeling te treffen, waarmee we je WW kunnen veiligstellen.
  2. Ga nog niet naar het UWV. Na ontslag op staande voet zal het UWV jou WW weigeren, omdat je verwijtbaar werkloos bent. Schakel dus altijd eerst juridische hulp in.