Ben je langdurig ziek? Na 2 jaar ziek zijn, komt er een kantelpunt. Voor je werkgever is het nu makkelijker om je te ontslaan. De eerste 2 jaar van je ziekte geldt een ontslagverbod. Daarna hoeft je werkgever geen loon meer te betalen. Maar hij kan je niet zomaar ontslaan.

Ontslagverbod

Tijdens je ziekte kan je werkgever je niet zonder meer ontslaan. Doet hij dit toch, dan kun je hulp inroepen van onze juristen. Er zijn een paar uitzonderingen op het ontslagverbod. Bijvoorbeeld als je ziek wordt nadat je baas een ontslagaanvraag heeft ingediend. Of als je werkgever reden heeft je op staande voet te ontslaan.

Neem nooit zelf ontslag

Ben je langdurig ziek, dan kun je in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering of WIA-uitkering. Maar niet als je zelf ontslag neemt. Twee tips:

  • Zelf ontslag nemen tijdens je ziekte is niet handig. Je mist dan een uitkering, terwijl je als zieke werknemer niet snel ander werk vindt.
  • Stelt je werkgever voor om in goed overleg uit elkaar te gaan? Dan kan dit gevolgen hebben voor jouw recht op een Ziektewet-uitkering. Stem hier dus niet zomaar mee in.

Ontslagvergunning UWV

Na 2 jaar ziekte kan je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dit kan ook via de kantonrechter, maar via het UWV is goedkoper en makkelijker.

Het UWV onderzoekt:

  • Of je echt al 2 jaar ziek bent. En of je ook het komende half jaar waarschijnlijk nog ziek zult zijn.
  • Of jij voldoende hebt meegewerkt aan je re-integratie.
  • Of je werkgever er alles aan heeft gedaan om jou aan het werk te krijgen. Dit heet de Poortwachtertoets.

Poortwachtertoets: onvoldoende

Uit de Poortwachtertoets kan duidelijk worden dat je werkgever te weinig heeft gedaan om jou te laten werken. Doordat hij bijvoorbeeld geen passend ander werk heeft gezocht binnen de organisatie. In dat geval kan hij jou niet zomaar ontslaan.

Poortwachtertoets: voldoende

Heeft jouw werkgever zich voldoende ingespannen en passend werk aangeboden? En heb jij dan niet aangenomen? Dan hoeft hij na 2 jaar ziekte geen loon meer door te betalen. Hij kan dan ook je ontslag aanvragen bij het UWV.