In een proeftijd kunnen jij en je werkgever met elkaar kennis maken. Jij kunt een idee krijgen van je werk en collega’s. Je werkgever kan bekijken of jij aan de verwachtingen voldoet. Klikt het niet, dan kun je per direct je baan opzeggen. Dat geldt ook voor je werkgever!

Ontslag tijdens proeftijd: je werkgever beslist

Tijdens je proeftijd kan je werkgever je eenvoudig ontslaan. Hij hoeft daarvoor geen reden te geven. Alleen wanneer jij ernaar vraagt, moet je werkgever de reden voor je ontslag aangeven.

Een mondelinge verklaring is voldoende. Meestal bevestigt je werkgever de opzegging met een (aangetekende) brief. Voor ontslag in proeftijd geldt geen opzegtermijn. Het kan op elk moment. Je bent dan per direct ontslagen. Je werkgever mag je ook tijdens je proeftijd ontslaan wanneer je ziek bent.

Opzeggen in proeftijd: je zegt zelf je baan op

Valt je nieuwe baan tegen? Dan kun je besluiten om in de proeftijd al op te zeggen. Het voordeel is dat je niet blijft hangen in iets wat je niet leuk vindt. Ook voor jou geldt geen opzegtermijn tijdens de proeftijd. Je kunt dus per direct je baan opzeggen.

Zeg je zelf je baan op, dan ben je verwijtbaar werkloos. Dat betekent dat je waarschijnlijk geen WW-uitkering krijgt.

Hoe lang duurt een proeftijd?

Een proeftijd moet schriftelijk en vooraf worden vastgesteld. Staat er niets in je contract of in je cao, dan geldt er geen proeftijd. Hoe lang een proeftijd duurt, hangt af van het contract. Bij een langer dienstverband, hoort een langere proeftijd.

Zo zit het volgens de wet:

  • Krijg je een tijdelijk contract van 6 maanden of korter? Dan is er geen proeftijd.
  • Krijg je een tijdelijk contract langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar? Dan is de proeftijd maximaal 1 maand.
  • Krijg je een contract voor onbepaalde tijd of een tijdelijk contract langer dan 2 jaar? Dan mag de proeftijd maximaal 2 maanden duren.

Wat als je proeftijd langer duurt?

Duurt je proeftijd langer dan de wettelijke termijn van 1 of 2 maanden? Dan is de proeftijd ongeldig. In dat geval zal je werkgever bij ontslag de normale ontslagprocedure moeten volgen. Inclusief opzegtermijn. Doet hij dat niet? Dan is het ontslag ongeldig. Je behoudt je recht op werk en loon.

Laat je werkgever altijd schriftelijk weten dat je vindt dat je ontslag ongeldig is. Dan kom je later niet voor bewijsproblemen te staan.

Recht op ontslagvergoeding in proeftijd

Als je werkgever je ontslaat in je proeftijd heb je geen recht op een ontslagvergoeding.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kun je een beroep op schadevergoeding doen. Bijvoorbeeld bij discriminatie of onredelijk handelen van je werkgever.