In je contract staat meestal aangegeven onder welke cao je valt. Bij twijfel kun je je werkgever vragen òf je onder een cao valt en welke dat is. Mocht je werkgever je niet kunnen helpen, dan kun je altijd bij ons terecht.

Ondernemings- of bedrijfstak-cao

Er zijn twee manier waarop een cao tot stand kan komen:

  • Je werkgever heeft zelf een cao voor het bedrijf afgesloten. Dit noem je een ondernemings-cao.
  • Je werkgever is lid van een werkgeversorganisatie. In zijn branche is een cao afgesloten. Dit noem je een bedrijfstak-cao.

Algemeen verbindend verklaren

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan bepaalde afspraken in een cao algemeen verbindend verklaren. Dat betekent dat de cao-afspraken voor alle werkgevers in een bedrijfstak gelden.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de afspraken in de cao voor de metaalsector. Alle werkgevers in deze sector zijn verplicht de cao Metaal & Techniek toe te passen. De meeste bedrijfstak-cao’s zijn algemeen verbindend verklaard.

Geen cao?

Het kan ook zijn dat er geen cao is. In dat geval maak je samen met je werkgever afspraken over de arbeidsvoorwaarden in je contract. Hierbij moet je werkgever zich houden aan alle regels en wetten die er gelden.

Mijn cao

Op de website van FNV kun je zien welke cao er geldt voor de branche waarin jij werkt. Je vindt er alle cao’s in de sectoren, van A tot Z.