Werk je als bakker, als nachtportier, in de zorg of bij de politie? Dan hoort nachtwerk daar in de regel ook bij. Nachtwerk is een dienst waarbij je minimaal 1 uur werkt tussen 00.00 en 06.00 uur.

Regels voor nachtwerk

Het doen van nachtwerk heeft effect op je nachtrust. Daarom staat in de Arbeidstijdenwet hoeveel je ’s nachts mag werken en hoe vaak.

Dit zijn de regels:

  • Een nachtdienst duurt niet langer dan 10 uur. Af en toe mag een nachtdienst langer duren. Maximaal 12 uur. Dit mag ook weer niet té vaak.
  • Eindigt je nachtdienst voor 2.00 uur? Dan mag je hierna 11 uur niet werken.
  • Duurt je nachtdienst tot na 2.00 uur? Dan werk je hierna minimaal 14 uur niet.
  • Werk je 3 nachtdiensten achter elkaar? Dan ben je hierna minstens 46 uur vrij, oftewel 2 dagen.
  • Ook mag je niet te vaak nachtdiensten draaien. In een periode van 16 weken, mag je maximaal 36 nachten werken.

Toeslag voor nachtdienst

De werkgever is niet verplicht om je een toeslag te geven voor nachtdiensten. Maar meestal gebeurt dit wel. Dit kan op 2 manieren:

  • In tijd: je hoeft de week dat je een nachtdienst draait minder uren te werken.
  • In geld: je krijgt een toeslag. Vaak heet dit ‘onregelmatigheidstoeslag’.

Bekijk altijd je cao voor de afspraken over toeslagen voor nachtwerk in jouw sector.

Wanneer mag je geen nachtwerk doen?

In de volgende gevallen mag je geen nachtdienst draaien:

  • Als je jonger bent dan 18 jaar.
  • Als je zwanger bent.
  • In sommige cao’s staat dat oudere werknemers niet ’s nachts werken.

Mag je een nachtdienst weigeren?

Je mag nachtdiensten weigeren als je aantoonbare gezondheidsklachten hebt door de gebroken nachten. Deze klachten bespreek je met je bedrijfsarts.