Werk je met gevaarlijke stoffen? Dan mag je niet langer aan deze stoffen worden blootgesteld dan gezond voor je is. Zo voorkomen jij en je werkgever schade aan je gezondheid. Er is een maximale tijd die je met een schadelijke stof mag werken. Deze heet MAC Tijd Gewogen Gemiddelde.

Over de MAC-waarde

MAC-waarde staat voor de Maximaal Aanvaardbare Concentratie van een schadelijke stof. Die concentratie moet onschadelijk zijn voor jouw gezondheid. De meeste MAC-waarden gelden als MAC Tijd Gewogen Gemiddelde (MAC-TGG). Dat betekent een aanvaardbare concentratie bij normale werktijden. Dus tot 8 uur per dag en niet meer dan 40 uur per week.

Langere blootstelling

Werk je langer dan 8 uur per dag of 40 uur per week met schadelijke stoffen? Dan moet de MAC-waarde in verhouding omlaag. Die waarde moet nog verder omlaag als je werkt met stoffen die je lichaam langzaam afscheidt.

Korte blootstelling

Als je korter dan 15 minuten met een schadelijke stof werkt, mag de MAC-waarde hoger zijn. Deze waarde heet MAC-15. Ben je klaar met je taak, dan moet de MAC-waarde wel weer ver omlaag. Heeft een stof geen MAC-waarde voor kortdurende blootstelling? Dan hanteert de Inspectie SZW als richtsnoer 2 keer de MAC-TGG.

Erg gevaarlijke stoffen

Stoffen als zoutzuurdamp en koolmonoxide zijn erg gevaarlijk. Ze hebben snel een giftige werking.  Daarom mag de MAC-waarde absoluut niet overschreden worden. In dat geval geldt een plafondwaarde (‘ceiling waarde’ of MAC-C).