Wat houdt loonheffing in?

Je werkgever (of uitkeringsinstantie) houdt belasting in op je loon (of uitkering). Deze belasting heet loonheffing.

Loonheffing is de verzamelnaam voor: loonbelasting, premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en de bijdrage aan de zorgverzekering. Deze loonheffing wordt ingehouden op alle betalingen die je van je werkgever ontvangt, dit kan zijn:

  • op loon;
  • op vakantiegeld;
  • op gratificaties;
  • op tantièmes;
  • op provisies en stagevergoedingen;
  • op ziekengeld ontvangen van een uitvoeringsinstelling;
  • op (invaliditeits)pensioen;
  • op VUT-, AOW-, Anw-, WW-, Wwb-, WAO/WIA-, Wajong-, Waz-, IOAW- en IOAZ-uitkeringen.

Alleen over betalingen die belastingvrij mogen worden uitgekeerd, zoals 19 cent per kilometer reiskostenvergoeding, of sommige in de cao geregelde vergoedingen wordt geen loonheffing ingehouden.