Sollicitanten uitsluiten op grond van hun leeftijd is leeftijdsdiscriminatie. Mensen ontslaan vanwege hun leeftijd ook. Discrimineren op grond van leeftijd mag niet. Behalve in een paar gevallen.

Wat mag niet?

In een vacaturetekst mag niet staan ‘We zijn op zoek naar starters’. Of ‘Alleen mensen tot 35 jaar in verband met zwaar fysiek werk’.

Ben je als werkgever op zoek naar starters? Omdat zij flexibel zijn qua werktijden en nog geen hoog salaris vragen? Geef in je vacaturetekst aan dat je op zoek bent naar flexibele mensen. En wat het maximum salaris is.

Ben je op zoek naar fysiek sterke mensen? Dan hoor je daar geen leeftijd aan te koppelen. Vraag gewoonweg naar fysiek sterke mensen.

Positieve discriminatie

Er zijn 2 leeftijdsgroepen waar je wél specifiek naar mag vragen. Dat zijn:

  • 18- tot 27-jarigen
  • 50-plussers

Deze leeftijdsgroepen hebben een steuntje in de rug nodig van de overheid. In de vacaturetekst móét staan dat je met een goede reden op deze doelgroep inzet. Die reden is:

  • De jeugdwerkloosheid tegengaan.
  • 50-plussers meer kansen bieden op de arbeidsmarkt

Regelingen voor ouderen

Vooral ouderen hebben regelmatig te maken met leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn. De Rijksoverheid gaat deze leeftijdsdiscriminatie tegen met regelingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om ouderen aan te nemen. Onder andere Ouderen hebben op de arbeidsmarkt geregeld te maken met leeftijdsdiscriminatie. Bijvoorbeeld omdat ze te duur of inflexibel zouden zijn.

Beroepen met een leeftijdsgrens

Soms kun je leeftijdsdiscriminatie niet voorkomen. Voor bepaalde beroepen geldt nu eenmaal een leeftijdsgrens. Bijvoorbeeld voor profvoetballers in de Champions League. Iedereen begrijpt dat sporten op zo’n hoog niveau op je 62e niet meer lukt.