Kraamverlof, ook wel bekend als vaderschapsverlof, is verlof dat je kunt opnemen als jouw partner net is bevallen. Als je werknemer bent en jouw echtgenote of partner is bevallen, heb je recht op twee dagen kraamverlof. Dit verlof moet je binnen 4 weken na de bevalling, of bij een bevalling in het ziekenhuis 4 weken na de thuiskomst van de baby opnemen. In de regel wordt dit verlof door de werkgever doorbetaald.

Het is de bedoeling dat je je werkgever zo snel mogelijk laat weten (mondeling of schriftelijk) wanneer je kraamverlof opneemt. De werkgever mag het kraamverlof niet weigeren.

Je hebt gedurende vier weken na de bevalling van je echtgenote, je geregistreerd partner, de persoon met wie je ongehuwd samenwoont of degene van wie jij het kind erkent, recht op twee werkdagen verlof met behoud van loon.

Dit is niet hetzelfde als het verlof dat je krijgt voor je aanwezigheid bij de bevalling of om het kind bij de burgerlijke stand aan te geven. Je kunt ervoor kiezen de twee dagen kraamverlof te laten aansluiten op het calamiteitenverlof/kort verlof voor het aanwezig zijn bij de bevalling en het aangifte doen van de geboorte bij de gemeente.

Ook heb je als vader in principe het recht op 3 dagen partnerverlof (ouderschapsverlof) na de bevalling. Dit verlof moet je 2 maanden vóór de uitgerekende bevallingsdatum hebben aangevraagd. Het is onbetaald verlof, maar daar tegenover staat dat je werkgever het verlof niet mag weigeren. Je moet de 3 dagen opnemen binnen de eerste 4 weken na de geboorte van je kind.

Van het recht op verlof, de betaling en de duur mag worden afgeweken bij cao of een regeling van de Ondernemingsraad, ook in negatieve zin. Als partner en als ouder kom je voor meer verlofregelingen in aanmerking, zoals calamiteitenverlof en ouderschapsverlof. Check altijd je cao/bedrijfsregeling om te weten te komen wat er voor jou precies geldt!