Helaas gebeurt het geregeld dat werknemers klachten hebben over een arbodienst. Heb jij een klacht over een arbo-arts of arbodienst? Dan moet je deze altijd eerst indienen bij de arbodienst zelf. Alle arbodiensten hebben een klachtenregeling, die je bij hen kunt opvragen.

Geschillencommissie Arbodiensten

Levert je klacht bij de arbodienst onvoldoende resultaat op, dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Arbodiensten. Dat kan online via www.klachtregeling.nl, telefonisch via 013-5944123 of schriftelijk via:

Geschillencommissie Arbodiensten
Postbus 90154
5000 LG Tilburg

Voorwaarden Geschillencommissie

De commissie behandelt je klacht onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste moet je al een klacht hebben ingediend bij de arbodienst zelf. Ten tweede moet je de klacht op tijd indienen: binnen 1 maand nadat je de klachtenprocedure bij de arbodienst hebt doorlopen.

Je kunt een klacht indienen over de werkwijze van een arbodienst. Of over het gedrag van een werknemer van een arbodienst. Het gaat dan om onbehoorlijk gedrag. Of gedrag dat in strijd is met jouw belangen.

Er zijn ook klachten die de Geschillencommissie niet kan behandelen. Dat zijn klachten over het medisch oordeel of het medisch handelen van de arbo-arts. Daarvoor kun je terecht bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Deskundigenoordeel UWV

Ben je het oneens met de beslissing van de arbo-arts over werkhervatting na ziekte? Of met de wijze waarop jouw re-integratietraject vorm krijgt? Dan kun je een deskundigenoordeel vragen bij het UWV. De bedrijfsarts of het UWV in jouw regio kunnen je vertellen hoe dit werkt.

Let op: aan deze procedure zijn kosten verbonden!

Contactcenter FNV

Leveren jouw stappen niets op en kom je daardoor in een erg lastige situatie? Bijvoorbeeld omdat je werkgever je loon niet meer uitbetaalt, overweegt om ontslag te vragen of omdat je richting WIA koerst? Neem dan contact op met ons Contactcenter via 088 – 368 0 368. Wij bekijken hoe we je het beste kunnen ondersteunen.