De overheid betaalt met de kinderbijslag mee aan de kosten voor de opvoeding van je kind. Als je in Nederland woont of werkt en kinderen hebt onder de 18 jaar, dan is de kans groot dat je kinderbijslag krijgt. Je ontvangt de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voor wie?

Je hebt recht op kinderbijslag totdat je kind 18 jaar is. Je kunt aanspraak maken op kinderbijslag voor:

 • Je eigen kinderen, ongeacht of het je biologische of adoptiekinderen zijn.
 • Pleegkinderen die je als een eigen kind onderhoudt en opvoedt. Dus niet voor een pleegkind dat je tijdelijk in je gezin opneemt.
 • Stiefkinderen, oftewel de kinderen van je huidige partner uit een vorige relatie.

Hoogte kinderbijslag

Het bedrag dat je aan kinderbijslag ontvangt, is niet altijd gelijk. Het is afhankelijk van:

 • het aantal kinderen in je gezin
 • de leeftijd van de kinderen
 • waar de kinderen wonen
 • het eigen inkomen van het kind

Kinderen van 16 en 17 jaar

Voor kinderen van 16 en 17 jaar gelden andere voorwaarden voor kinderbijslag dan voor jongere kinderen. Je houdt recht op kinderbijslag als je kind:

 • met een bijbaan niet meer verdient dan het maximumbedrag per kwartaal, én
 • overdag op school zit voor het behalen van een startkwalificatie*, of
 • vrijgesteld is van het behalen van een startkwalificatie, of
 • al een startkwalificatie heeft behaald.

* Een startkwalificatie is een diploma van havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger.