Heeft je kind een bijbaan, dan kan dat gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Is jouw kind jonger dan 16 en woont het thuis? Dan maakt het niet uit wat je kind bijverdient. Je krijgt gewoon kinderbijslag. Is je kind 16 of 17 jaar, of woont je kind niet thuis? Dan maakt het wel uit wat je kind bijverdient.

Als je kind 16 of 17 is

Veel kinderen van 16 en 17 jaar hebben een bijbaan of lopen stage. Het bijverdienen kan invloed hebben op de hoogte van de kinderbijslag. Die wordt verstrekt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Elk jaar in oktober stelt de SVB het maximumbedrag vast dat je kind mag bijverdienen. Het is een netto bedrag, dus het gaat om het geld dat je kind echt krijgt. Verdient je kind in een kwartaal meer dan het maximumbedrag, dan ontvang je geen kinderbijslag. 

Als je kind 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag. Je ontvangt kinderbijslag over het hele kwartaal waarin je kind 18 jaar is geworden. Daarom maakt het uit wat je kind bijverdient over dat hele kwartaal.

Bijverdienen met vakantiewerk

In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. Je kind mag in de zomervakantie € 1.300 netto extra verdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag.

Heeft je kind een bijbaantje en werkt hij/zij in de vakantie nog wat extra bij dezelfde werkgever? Dan moet je kind aan zijn werkgever een verklaring vragen over het vakantiewerk. De SVB kan dan na de zomer eenvoudig vaststellen welke bedragen bij de normale baan horen en welke bij het vakantiewerk.

Boven het maximumbedrag?

De bijverdiensten van je kind kunnen het ene kwartaal hoger zijn dan het andere. Bijvoorbeeld door overwerk, teruggave loonbelasting, een vakantie- of eindejaarsuitkering. Zo kan je kind onverwacht meer verdienen dan het maximumbedrag en moet je kinderbijslag terugbetalen.

Voorkom dat je kinderbijslag moet terugbetalen aan de SVB. Geef zo vroeg mogelijk door dat je kind in een kwartaal waarschijnlijk meer dan het maximumbedrag verdient.