Vanuit de Jeugdwet regelen gemeenten de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het gaat om jongeren die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien.

Wat valt onder de Jeugdwet?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Gemeenten moeten onder andere zorgen voor:

  • Jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit.
  • Een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg.
  • Jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
  • Maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling.
  • Samenwerking met andere sectoren, zoals zorg, onderwijs, politie en justitie.
  • Vertrouwenspersonen voor jeugdigen, hun (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulpverleners.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Je kunt de zorg ontvangen van je gemeente. Je kunt de zorg ook zelf inkopen vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb vraag je aan bij je gemeente. Je moet duidelijk motiveren waarom je een pgb voor jouw kind wilt. En waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente bekijkt vervolgens of een pgb bij je past. Krijg je een pgb toegekend? Dan beoordeelt de gemeente de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die je inkoopt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener uit.