Ben je arbeidsongeschikt en kun je helemaal niet meer werken? Dan is dat enorm vervelend. En dat is nog zacht uitgedrukt. Vooral wanneer je geen kans meer hebt op herstel. Je komt dan in aanmerking voor de IVA-uitkering. De IVA is een onderdeel van de WIA en staat voor Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Voorwaarden voor de IVA-uitkering

Om aanspraak te kunnen maken op een IVA-uitkering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je bent volledig arbeidsongeschikt. Volledig arbeidsongeschikt houdt in dat je voor meer dan 80% arbeidsongeschikt bent.
  • Je bent duurzaam arbeidsongeschikt. Duurzaam arbeidsongeschikt betekent dat je de komende 5 jaar geen uitzicht hebt op herstel.
  • Je bent verzekerd voor de WIA. Dat ben je onder andere als je in Nederland in loondienst werkt.
  • Voor de WIA staat een wachttijd van 104 weken. Met andere woorden: je bent dan 2 jaar ziek. Je kunt ook zonder wachttijd recht op IVA hebben. Bijvoorbeeld na een ernstig ongeluk of ernstige ziekte.
  • Je bent na 1 januari 2004 ziek of arbeidsongeschikt geworden. Anders val je nog onder de WAO-regeling.

Hoogte en duur van de IVA-uitkering

De IVA-uitkering bedraagt 75% van je laatstverdiende loon. Je hebt in principe recht op de uitkering tot aan je AOW-leeftijd. Je uitkering eindigt of wijzigt als jouw gezondheidssituatie wijzigt:

  • Gaat het beter met je gezondheid? Dan wordt je arbeidsongeschiktheidspercentage bijgesteld na een herkeuring door uitkeringsinstantie UWV.
  • Blijk je niet langer duurzaam arbeidsongeschikt te zijn? Dan krijg je waarschijnlijk een WGA-uitkering.
  • Ben je grotendeels hersteld? En voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan eindigt je IVA-uitkering.

Ook kan je uitkering stoppen als je niet langer in Nederland woont.

Werken naast IVA

De WIA is gericht op werk, in zoverre jouw situatie dat toelaat. Ook als je in de IVA zit, zijn er vaak nog mogelijkheden. Lees meer over werken naast een IVA-uitkering.