Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op invaliditeitspensioen. Dit is een aanvulling op de WIA, de arbeidsongeschiktheidsregeling van de overheid. Dit pensioen noemen we ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen.

Aanvulling op WIA en WAO

Het invaliditeitspensioen is er voor arbeidsongeschikte werknemers, als aanvulling op een WAO– of WIA-uitkering. Het is dus in feite een verzekering voor het WIA-gat of WAO-gat. Een WIA-gat is een terugval in inkomen, waarmee je als gedeeltelijk arbeidsongeschikte te maken kunt krijgen.

Recht op invaliditeitspensioen

Of je recht hebt op een invaliditeitspensioen? Dat staat in het pensioenreglement van het pensioenfonds waarbij je bent aangesloten. Ga dit goed na, want niet alle pensioenregelingen kennen een invaliditeitspensioen. Heeft jouw pensioenfonds geen regeling voor een arbeidsongeschiktheidspensioen, dan kun je overwegen zelf een verzekering af te sluiten. Het kan ook zijn dat je via je werkgever verzekerd bent.

Wanneer eindigt het pensioen?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt zodra je de pensioendatum bereikt. Daarna ontvang je ouderdomspensioen.

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

In bijna alle pensioenregelingen loopt de opbouw van het ouderdomspensioen door bij arbeidsongeschiktheid. Voor het deel dat je nog werkt betaal je zelf de pensioenpremie. Voor het deel dat je niet kunt werken, hoef je geen premie te betalen. In sommige regelingen loopt de opbouw niet door als je minder dan 50% of 60% arbeidsongeschikt bent. Informeer bij je pensioenuitvoerder hoe dat in jouw pensioenregeling werkt.