Wil je graag een huis kopen en heb je een tijdelijk contract? Dan is het goed mogelijk dat de hypotheekverstrekker om een intentieverklaring van je werkgever vraagt. In een intentieverklaring geeft je werkgever aan dat hij jou een vast contract wil geven.

Een schriftelijke verklaring

Je kunt je werkgever verzoeken om een intentieverklaring af te geven. Je werkgever is niet verplicht dit te doen. Wil hij de verklaring afgeven, dan kan hij dat mondeling doen of schriftelijk. Het is verstandig om de verklaring op papier te laten zetten. Een mondelinge afspraak is later moeilijk te bewijzen.

In het document zullen de volgende voorwaarden staan:

  • Je blijft goed functioneren
  • Het moet goed blijven gaan met het bedrijf

Is een intentieverklaring bindend?

In principe kun je geen rechten ontlenen aan een intentieverklaring. Dat staat meestal ook in de verklaring. De werkgever geeft alleen een intentie af. Hij legt zich juridisch niet vast. Hij kan op de verklaring terugkomen als er veranderingen zijn binnen de organisatie. Of als het slechter gaat met de economie.

Houdt je werkgever zich niet aan de verklaring? Dan is het niet makkelijk om een vast contract via de rechter af te dwingen. De rechter kan je werkgever eventueel wel verplichten om een schadevergoeding te betalen. Hij heeft immers een bepaald vertrouwen gewekt.

Eigen afweging

Het is een afweging die je zelf moet maken. Met een intentieverklaring heb je geen garantie dat je werkgever je contract ook écht verlengt. Gebeurt dat niet, kun je dan nog wel de hypotheek van je nieuwe huis betalen?