Ontvang je loon via een werkgever of ontvang je rente op je spaargeld? Dan moet je daarover inkomstenbelasting betalen. De Belastingdienst verdeelt de verschillende soorten inkomsten in 3 boxen. Het verschilt per box hoeveel geld je moet betalen.

Draagkracht

Iedereen die in Nederland inkomsten heeft, moet hierover inkomstenbelasting betalen. Het uitgangspunt is dat iedereen naar rato van draagkracht inkomstenbelasting betaalt. Dit betekent dat je met een hoog inkomen meer belasting moet betalen dan met een laag inkomen.

Wat is box 1?

Ontvang je geld van je werk of je woning? Dan valt dat in box 1. Zaken die onder deze box vallen zijn:

  • Loon
  • Pensioen
  • Sociale uitkeringen
  • Auto van de zaak
  • Winst uit je onderneming
  • Eigen woning
  • Inkomsten uit het buitenland

Het tarief voor inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Daardoor ga je naar verhouding meer belasting betalen als je inkomen stijgt. Hoeveel belasting je moet betalen, bereken je door op jouw belastbare inkomens de tarieven toe te passen. De tarieven vind je op de website van de Belastingdienst.

Wat is box 2?

Heb je aandelen in een bedrijf? Dan noemt de belasting dat een aanmerkelijk belang. Je geeft dit aan in box 2. Je betaalt in dat geval 25% belasting van de inkomsten uit het bedrijf. Dit moet je ook betalen als je de aandelen verkoopt of koopt.

Wat is box 3?

Heb je spaargeld, aandelen in een bedrijf of een tweede huis? Verdien je daar geld aan? Dan geef je dat aan in box 3. Over je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaal je 30% belasting.

Inkomstenbelasting en loonbelasting

Als werknemer krijg je in de praktijk soms niet te maken met de inkomstenbelasting. Dat komt doordat je werkgever al loonbelasting voor je afdraagt aan de Belastingdienst.

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. De Belastingdienst trekt de afgedragen loonbelasting af van de inkomstenbelasting die je nog moet betalen. Het komt vaak voor dat deze bedragen even hoog zijn. In dat geval hoef je geen verdere inkomstenbelasting meer te betalen.