In principe krijg je vanaf de eerste ziektedag je loon doorbetaald. Soms krijg je te maken met loonvrije wachtdagen bij ziekte. Dat betekent dat je over maximaal de eerste 2 ziektedagen geen loon ontvangt.

Wettelijk toegestaan

Loonvrije wachtdagen bij ziekte zijn wettelijk toegestaan. Wel moeten de afspraken schriftelijk zijn vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of cao. Daarin kunnen ook andere afspraken staan. Bijvoorbeeld dat je werkgever voor de wachtdagen vakantie-uren mag inhouden.

Binnen 4 weken weer ziek

Wachtdagen gelden niet bij elke ziekmelding. Als er tussen 2 ziekteperiodes minder dan 4 weken zitten, tellen deze als 1 ziekteperiode. Ben je een week ziek geweest en moet jij je binnen 4 weken weer ziek melden? Dan betaalt je werkgever je loon gewoon door vanaf de eerste ziektedag.