Ontvang je een bijstandsuitkering? Dan moet je elke maand de gemeente informeren over je inkomsten en wijzigingen in je situatie. Dit is de informatieplicht.

Persoonlijke situatie

Je informeert de gemeente onder andere over je persoonlijke situatie. Om informatie over je inkomen, je vermogen en het vermogen van je partner en minderjarige kinderen. Denk hierbij aan:

 • Verhuizen
 • Samenwonen
 • Echtscheiding
 • Aannemen of beëindigen van werk
 • Het doen van vrijwilligerswerk
 • Geboorte van een kind
 • Het volgen van een opleiding
 • Wijzigingen in je inkomen of je vermogen. Hieronder valt ook teruggave van belasting.
 • Vakantie
 • Een kind dat het huis uitgaat of juist weer thuis komt wonen.

Het is belangrijk dat je deze informatie op tijd inlevert. Anders kan de uitbetaling van de uitkering vertraging oplopen.

Regelmatige controle

De gemeente laat regelmatig de gegevens van mensen met bijstand controleren. Hiervoor schakelen ze het Inlichtingenbureau in. Het Inlichtingenbureau vergelijkt je informatie bij een aantal instanties:

 • UWV
 • Belastingdienst
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Justitiële Informatiedienst (JustID)
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • Andere gemeenten

Het is dan direct duidelijk of je in een bepaalde periode inkomsten had. En of er andere omstandigheden waren die van invloed kunnen zijn op jouw uitkering. Deze nieuwe manier van controleren heeft een groot voordeel. Het is in steeds meer gemeenten niet meer nodig elke maand je verklaring in te leveren.

Heronderzoek bijstand

Met een heronderzoek beslist de gemeente of je nog steeds recht hebt op bijstand. Tijdens het onderzoek bekijkt de gemeente of je nog aan alle voorwaarden voor bijstand voldoet. Ook bespreekt de gemeente met jou je sollicitatieactiviteiten. In zo’n gesprek moet je afwijzingsbrieven van je sollicitaties kunnen tonen.