Een IRO is een Individuele Reïntegratie Overeenkomst. Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangt (dit kan een WIA, WAO, Wajong of WAZ-uitkering zijn) heb je de mogelijkheid om zelf een reintegratiebedrijf te kiezen om hulp te krijgen bij het maken van een plan om weer aan het werk te kunnen. Met een IRO bepaal je zelf de hulp die je krijgt bij het zoeken naar een baan en welk reïntegratiebedrijf deze hulp geeft. Jouw wensen staan centraal. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opdoen van werkervaring of hulp bij het zoeken naar passende banen en scholing.

Bespreek van tevoren met jouw contactpersoon bij het UWV of het door jou gekozen bedrijf een overeenkomst heeft met het UWV, alleen dan kom je voor vergoeding van de kosten in aanmerking. Als je het plan met het reintegratiebedrijf hebt opgesteld moet je dit voorleggen aan het UWV. Als het plan door het UWV wordt goedgekeurd kun je van start gaan met de IRO.

Sinds 1 april 2016 is de IRO vervangen door het Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten. Het UWV sluit raamovereenkomsten met bedrijven die voldoen aan de eisen uit het inkoopkader. Het doel van het nieuwe Inkoopkader is mensen ‘werkfit’ maken of mensen ‘naar werk’ helpen.