Wanneer je in dienst treedt moet je je, ongeacht je leeftijd, ook laten registreren bij de Belastingdienst. Je mag echter pas werken vanaf je dertiende levensjaar. De Belastingdienst geeft je werkgever een loonbelastingnummer wat in alle correspondentie moet worden gebruikt. De Belastingdienst stuurt je werkgever ook loonbelastingmateriaal toe zoals:

  • werknemersverklaring;
  • tabel voor de berekening van de loonheffing;
  • loonbelastingkaart;
  • jaaropgaven;
  • een handleiding voor de loonbelasting en premieheffing.

Je werkgever moet elke werknemer een loonbelastingverklaring laten invullen. Zo weet hij welke heffingskortingen op jou van toepassing zijn. Je werkgever is verplicht om je een jaaropgave te verstrekken. Hierop vind je een overzicht van je ontvangen loon en de daarop ingehouden loonbelasting en premies. Daarnaast moet je werkgever je een loonstrook verstrekken. Dat hoeft niet iedere maand, maar in ieder geval bij de eerste loonbetaling na je indiensttreding en wanneer er wijzigingen plaatsvinden in je loon of in de inhoudingen.