Een uitzendbeding kan in de uitzendovereenkomst opgenomen worden. Dit is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat de overeenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau eindigt als de opdrachtgever (de inlener) de opdracht eindigt. Dus einde opdracht betekent einde uitzendovereenkomst. Het uitzendbeding is ook van toepassing als de uitzendwerknemer ziek wordt. Ziekte betekent ook het einde van de uitzendovereenkomst. Het uitzendbeding mag alleen in fase A in de uitzendovereenkomst worden toegepast. In fase B en C mag het uitzendbeding niet meer worden opgenomen in de overeenkomst.