Wat zijn heffingskortingen?

Bij de berekening van wat je moet betalen of wat je terugkrijgt, wordt rekening gehouden met heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je hoeft dan minder belasting te betalen.

Het hangt af van jouw persoonlijke situatie of je bepaalde heffingskortingen kunt krijgen. Iedereen kan de algemene heffingskorting krijgen. Als je werkt, kunt je ook de arbeidskorting krijgen.

Je was in loondienst of ontving een uitkering

Was je in loondienst of kreeg je een uitkering? Dan hield jouw werkgever of uitkeringsinstantie al rekening met de volgende heffingskortingen:
– algemene heffingskorting
– arbeidskorting
– levensloopverlofkorting
– (meestal) jonge gehandicaptenkorting

Hierdoor heb je al minder loonheffing betaald over jouw loon of uitkering.

Andere heffingskortingen

Er zijn ook andere heffingskortingen die jezelf kunt aanvragen, zoals combinatiekorting. Deze kortingen vraag je aan met de aangifte inkomstenbelasting. Voor het overzicht van alle heffingskortingen kun je terecht bij de belastingdienst

Maximale heffingskorting

De heffingskorting is maximaal het bedrag van de berekende inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierop bestaat een uitzondering bij fiscale partners. Had je in 2008 geen of een laag inkomen? Dan wordt rekening gehouden met de belasting die jouw fiscale partner is verschuldigd.