Je werkgever is verplicht om jouw veiligheid en gezondheid te beschermen. Zeker als jij tijdens je werk blootgesteld kan worden aan schadelijke stoffen. Deze verplichting heet de ‘zorgplicht’.

Zorgplicht in de wet

De zorgplicht van de werkgever is omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. Je werkgever voldoet aan de zorgplicht als hij de volgende stappen heeft genomen:

  • Je werkgever heeft een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) gemaakt. Deze moet op de werkvloer aanwezig zijn.
  • Hij heeft goed werkende maatregelen genomen om bestaande risico’s te verkleinen of weg te nemen.
  • Hij kiest voor maatregelen waarbij de gezondheid van jou en je collega’s niet in gevaar komt.
  • Hij zorgt ervoor dat jij en je collega’s zo min mogelijk in aanraking komen met giftige stoffen.
  • Hij neemt voldoende voorzorgsmaatregelen om gevaarlijke situaties te voorkomen.