Een getuigschrift is een verklaring van jouw werkgever dat jij bij hem in dienst bent geweest. Het is ongebruikelijk om deze verklaring met een sollicitatiebrief mee te sturen. Dat doe je alleen als er in de vacaturetekst om gevraagd wordt. Of als een getuigschrift heel positief is.

Waaruit bestaat een getuigschrift?

Je getuigschrift bestaat uit:

  • Het aantal uren waarvoor je onder contract stond
  • Jouw functie of werkzaamheden
  • De begin- en einddatum van jouw contract
  • Een handtekening van jouw werkgever

Als je wilt, kun je er ook het volgende in laten zetten:

  • Hoe je je werk hebt gedaan
  • Waarom en hoe het contract is geëindigd. Bijvoorbeeld op jouw verzoek, of door tussenkomst van de rechter.

Je werkgever mag deze onderdelen niet uit zichzelf opnemen.

Is mijn (ex-)werkgever verplicht tot een getuigschrift?

Als werknemer heb je recht op een ondertekend getuigschrift. Als je werkgever het na afloop van je contract niet uit zichzelf meegeeft, dan kun je erom vragen. Weigert je werkgever? Of zet hij er mededelingen over je functioneren in zonder dat je erom hebt gevraagd? Dan is het mogelijk dat hij een schadevergoeding moet betalen.

Mag een werkgever zich negatief uitlaten?

Je werkgever mag zich niet uitlaten over je functioneren. Behalve als je hier nadrukkelijk om vraagt. Je werkgever mag dan zelf bepalen of dat positief of negatief zal zijn. Je hebt als werknemer geen recht op een positief getuigschrift. Je hebt alleen recht op een opsomming van een aantal gegevens. Heb je zelf ontslag genomen zonder je aan de opzegtermijn te houden? Dan mag je werkgever dat wél uit zichzelf in het getuigschrift zetten.

Zelf een getuigschrift opstellen

Heb je een heel goede verstandhouding met je (ex-)werkgever? Dan kun je ook zelf een getuigschrift opstellen. Dit doe je altijd in overleg. Je vraagt je werkgever het document te ondertekenen.