Er is een Geschillencommissie voor de Uitzendbranche. De geschillencommissie geeft op verzoek van uitzendondernemingen of uitzendkrachten, betrokken bij een geschil, over de uitvoering of de toepassing van de ABU CAO, een uitspraak. De regeling omtrent de geschillencommissie uitzendwezen staat in artikel 48 van de ABU CAO.