Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen jou en je leidinggevende. Jouw werk staat hierin centraal. Hoe gaat het? Heb je het naar je zin? Wat wil je veranderen en hoe? Jullie voeren dit gesprek minimaal 1 keer per jaar.

Concrete afspraken

In een functioneringsgesprek komen de volgende punten aan bod:

  • Je bespreekt hoe jij je werk en werkomgeving ervaart.
  • Je spoort samen met je leidinggevende problemen op.
  • Je bespreekt jouw toekomstplannen en opleidingsmogelijkheden.

Jij en je werkgever maken concrete afspraken over deze punten. Ook kun jij feedback geven op het functioneren van je leidinggevende. Zo kun je jullie samenwerking verbeteren.

Een functioneringsgesprek is een gelijkwaardig gesprek. Dat wil zeggen dat jouw mening en suggesties even belangrijk zijn als die van je leidinggevende. Hoe groter jouw betrokkenheid, hoe succesvoller het resultaat!

Waarom een functioneringsgesprek?

Het gesprek helpt jou je functie zo goed mogelijk uit te oefenen. En je op je werk zo plezierig mogelijk te voelen. Het biedt je de kans om doorgroeimogelijkheden te bespreken. Of moeilijke kwesties op de werkplek aan te kaarten. Ook kun je lichamelijke beperkingen bespreekbaar maken en hier gezamenlijk oplossingen voor vinden.

Wat is het functioneringsgesprek niet?

Let op dat je een functioneringsgesprek niet verwart met een beoordelingsgesprek. Er is een belangrijk verschil tussen de twee. Een beoordelingsgesprek is eenrichtingsverkeer. Je leidinggevende beoordeelt jou, je hebt zelf niet zo veel in te brengen. In een functioneringsgesprek wel. Dat is een gelijkwaardig gesprek.

In het functioneringsgesprek wordt niet gekeken naar de gevolgen van jouw prestaties voor je salaris en arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt in het beoordelingsgesprek of in een apart salarisgesprek.

7 tips voor je functioneringsgesprek

Ga goed voorbereid je functioneringsgesprek in met deze tips:

  • Bereid je goed voor. Vraag je leidinggevende van tevoren wat jullie precies gaan bespreken.
  • Zelfreflectie. Denk na over hoe jij de afgelopen tijd je werk hebt gedaan. Wat ging goed, wat ging minder goed? Zorg ervoor dat je voorbeelden kunt noemen.
  • Bekijk de samenwerking met je leidinggevende. Wat gaat goed en wat kan anders? Ook hier is het goed om voorbeelden te noemen. Heb je kritiek op je leidinggevende? Breng deze voorzichtig en praat vanuit jezelf: ‘ik vind../ ik merk dat..’ En noem voorbeelden.
  • Probeer niet bij elk punt van kritiek op jou in de verdediging te schieten. Stel open vragen en vraag om voorbeelden.
  • Bedenk wat jij van de organisatie vindt. Waar ben je blij mee, waar baal je van? Denk hierbij ook aan materialen die je gebruikt voor je werk, zoals een laptop of machines waarmee je werkt.
  • Denk na over je loopbaan. Waar wil je in groeien? Hoe ga je jezelf verder ontwikkelen? Misschien wil je een opleiding gaan volgen. Of wil je meer verantwoordelijkheid in je werk.
  • Had je eerder een functioneringsgesprek in je huidige baan? Kijk dan nog even na wat er de vorige keer is besproken. En wat er van de gemaakte afspraken terecht is gekomen.

Een functioneringsgesprek bepaalt voor een belangrijk deel het verloop van je carrière. Jij en je leidinggevende kunnen stappen ondernemen om jouw functioneren te verbeteren. Op die manier brengt het gesprek je steeds een stap dichter bij je uiteindelijke doel.

Checklist functioneringsgesprek

Heb jij binnenkort een functioneringsgesprek? Download dan deze checklist!

Download deze checklist voor je functioneringsgesprek!