Wanneer ben ik een freelancer?
Het begrip freelancer kom je niet in de wet tegen: het is een ingeburgerde term zonder juridische gevolgen. Freelancers vind je veel in creatieve beroepen: journalisten, reclamemensen, filmers, fotografen, illustratoren. Maar ook in andere sectoren, zoals de ICT-sector, tref je steeds meer zelfstandig werkenden aan. Zij ontvangen geen loon, maar een honorarium. Daarop worden geen premies ingehouden; ze moeten zelf voor de nodige verzekeringen zorgen.

Wat voor soort overeenkomst word er gesloten tussen opdrachtgever & freelancer?
De benaming ‘freelance’ wordt gebruikt voor een overeenkomst tussen een opdrachtgever en iemand die een bepaalde arbeidsprestatie verricht. Je hebt als freelancer dus veel zelfstandigheid; meestal is er een zwakke gezagsverhouding, of ontbreekt die helemaal. Over het algemeen zal sprake zijn van een tijdelijk samenwerkingsverband, een losse opdracht. Is die opdracht klaar, dan eindigt daarmee de overeenkomst. In een paar gevallen heeft een opdrachtgever toch een ontslagvergunning nodig om zo’n overeenkomst tussentijds te beëindigen. Dit is het geval als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

– je doet het werk persoonlijk;

– je werkt voor maximaal twee verschillende opdrachtgevers;

– je werkt met niet meer dan twee medewerkers;

– je werk is niet van bijkomstige aard (anders gezegd: met deze opdracht voorzie je voor een belangrijk deel in je levensonderhoud).