Fiscaal loon is het loon waarover je belasting betaalt. Dus het loon vóór de loonheffing. Het is het loon dat op je jaaropgaaf staat.

Hoger dan het brutoloon

Het brutoloon is het loon dat je met je werkgever overeenkomt. Het fiscaal loon staat los van wat je met je werkgever hebt afgesproken. Het is de optelsom van brutoloon en bijdrage Zorgverzekeringswet. Het fiscale loon is dus meestal hoger dan het brutoloon. Over het fiscale loon betaal je loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Overuren en bijtelling

Overuren en consignatiediensten kunnen je fiscale loon verder verhogen. Dat geldt ook voor de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak. Deze bijtelling is fiscaal loon, geen brutoloon.