Wil je aanspraak maken op extra vakantiedagen vanwege je leeftijd? Dat kan alleen als daar schriftelijke afspraken over bestaan, bijvoorbeeld in je cao. Nergens in de wet staat dat je recht hebt op extra vrije dagen omdat je een jaartje ouder wordt. Ook niet om een andere reden.

Afspraken over extra vakantiedagen

Informatie over extra dagen vind je in je arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsreglement. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat je na 5 dienstjaren 2 extra vakantiedagen krijgt. Of 3 extra vakantiedagen als je 50 jaar oud bent. Enzovoorts.

Leeftijdsdiscriminatie

Het toekennen van extra vakantiedagen vanwege een hogere leeftijd staat steeds vaker ter discussie. Onder ander het College voor de Rechten van de Mens ziet dit als leeftijdsdiscriminatie. Het pakt immers nadelig uit voor jongere werknemers. Daarom komen schriftelijke afspraken over zogeheten leeftijdsdagen, seniorendagen of ‘ouwelullendagen’ steeds minder voor.

Gezondheidsrisico’s

In veel functies bestaan echter gezondheidsrisico’s. Deze kunnen boven de 45 jaar tot een hoger ziekteverzuim leiden. Denk aan veel tillen, veel beeldschermwerk, ploegendienst of nachtarbeid. Is zo’n risico aanwezig? Dan is er een duidelijke reden om het werk voor die groep te verlichten. In zulke gevallen kunnen leeftijdsdagen blijven bestaan. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens aangegeven.