De EDM houdt in dat werkgevers aan de Belastingdienst moeten melden wanneer nieuwe werknemers aan de slag gaan. In principe moet dat gebeuren voordat de werknemer er in dienst gaat, maar bij bijvoorbeeld uitzendkrachten kan dat niet altijd (omdat ze soms meteen aan de slag gaan), dus mag het ook op de dag zelf. Dit gebeurt om fraude met belastingen en illegale werkers tegen te gaan. Op 1 januari 2009 is deze regeling in principe vervallen, maar de Belastingdienst kan een werkgever verplichten om toch drie jaar lang de EDM te doen. Dit gebeurt via een beschikking.