Re-integratie is een zaak tussen jou en je werkgever. Het UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. Dan kun je ons of een andere belangenorganisatie om advies vragen. Helpt dat niet, dan kun je het UWV vragen om een onafhankelijk deskundigenoordeel (second opinion).

Wie kan een deskundigenoordeel aanvragen?

Bij een re-integratie moet je werkgever zijn best doen om je na ziekte weer aan het werk te krijgen. Andersom verwacht je werkgever dat je ook moeite doet om weer aan het werk te gaan. Doet je werkgever niet zijn best, dan kun je bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Omgekeerd kan je werkgever ook een deskundigenoordeel aanvragen. Bijvoorbeeld als hij vindt dat jij onvoldoende meewerkt aan je re-integratie.

De kosten van het deskundigenoordeel komen voor rekening van degene die de aanvraag doet.

Wat vraag je in een deskundigenoordeel?

Het UWV kan over onder andere de volgende vragen een oordeel geven:

  • Is jouw functie wel of niet passend?
  • Heb jij genoeg gedaan voor je re-integratie?
  • Heeft je werkgever genoeg gedaan voor jouw re-integratie?

Het UWV kijkt naar de geschiedenis en beoordeelt wat er is gebeurd. Het UWV geeft dus niet zozeer advies over hoe het verder moet.

Wat heb je aan een deskundigenoordeel?

De deskundigenoordelen van het UWV zijn niet bindend, maar hebben wel een bepaalde status. Ontstaat er bijvoorbeeld een conflict over je re-integratie? Dan zal een rechter eerder op het deskundigenoordeel vertrouwen dan op het oordeel van je arbo-arts.

Het oordeel kan je helpen bij de terugkeer naar werk. En met de volgende punten:

  • Houdt je werkgever je loon in? Dan kun je met het oordeel in handen proberen alsnog je loon te krijgen. Dat doe je door een loonvordering in te stellen bij de rechter.
  • Kun je wel werken, maar krijg je van de werkgever geen kans? Dan kun je hem met het deskundigenoordeel in handen aanzetten om wél actie te ondernemen. Eventueel kunnen onze of andere juristen je hierbij helpen.

Hoe vraag je een deskundigenoordeel UWV aan?

Je vraagt een second opinion aan door het UWV te bellen op 088 – 898 92 94 of via het formulier op de website van het UWV.