Naast de keuze voor natura-, restitutie- en combinatiepolis kan de verzekerde kiezen voor deelname aan een collectieve verzekering. De keus voor een collectieve verzekering is van invloed op de hoogte van je premie van je zorgverzekering. De maximale korting op de zorgverzekering is 10% op de basisverzekering en onbeperkt op de aanvullende verzekering. Collectieve verzekeringen worden vaak door het werk, de school, de sportclub en degelijke. Ook de FNV biedt leden een mogelijkheid aan om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering.