Alle bepalingen over je loon staan in een apart artikel over ‘beloning’ in de cao. In de meeste cao’s vind je daar ook de hoogte van je loon. Soms staat er een loontabel in een bijlage van je cao. Wil je de hoogte van je cao-loon achterhalen, dan moet je de officiële naam van je functie kennen.

Functiewaardering en cao-loon

Een cao heeft soms een systeem van functiewaardering. Hieruit kan je aflezen op welk loon je recht hebt. Dit hangt af van je functie en je aantal functiejaren. Hoe zwaarder het niveau van de functie, hoe hoger de loonschaal en de bijbehorende bedragen.

Is er geen systeem van functiewaardering? Dan staat in de cao meestal wel een algemene omschrijving en loonschaal per functiegroep. Deze loonschalen kunnen per cao verschillen.

Cao-loon en salarisonderhandelingen

Normaal gesproken zijn werkgever en werknemer vrij om de hoogte van het salaris te bepalen. Het cao-loon vormt een uitzondering op deze hoofdregel. Als er een cao van toepassing is, moet jouw werkgever altijd minimaal het loon uitbetalen dat volgens deze cao is vastgesteld. Uiteraard mag je als werknemer boven het cao-loon nog onderhandelen over de hoogte van je loon.