Als je ziek bent, bouw je gewoon vakantiedagen op. Het gaat vaak wel alleen om wettelijke vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen bestaan meestal andere afspraken.

Wettelijke vakantiedagen en ziekte

Sinds 2012 bouw je ook tijdens ziekte wettelijke vakantiedagen op. Ongeacht de duur van je ziekte. Voor die tijd bouwde je over maximaal zes maanden vakantiedagen op. Daar heeft Europese rechtspraak een stokje voor gestoken. Het Europese Hof van Justitie stelde dat verminderde vakantie-opbouw bij zieke werknemers een vorm van discriminatie is. En dat mag niet.

Bovenwettelijke vakantiedagen en ziekte

Je werkgever mag wel afwijkende afspraken maken over bovenwettelijke vakantiedagen. Dat zijn extra vakantiedagen bovenop het wettelijk minimum. De bovenwettelijke dagen bouw je in veel gevallen alleen in de eerste 6 maanden van je ziekte op. Daarna mogen ze vervallen, in tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen.

Het kan in jouw situatie ook anders geregeld zijn. Controleer daarom altijd je arbeidsovereenkomst en cao.

Wanneer bouw je geen vakantiedagen op bij ziekte?

Je recht op opbouw van vakantiedagen bij ziekte kán vervallen. Dat gebeurt echt niet zomaar. Alleen als jij regels rondom ziekte overtreedt. Dit is het geval als:

  • Jijzelf je ziekte opzettelijk of door nalatigheid hebt veroorzaakt.
  • Jij je ziekte onnodig rekt.
  • Je belangrijke informatie over je gezondheid hebt verzwegen toen je werd aangenomen.
  • Je passend werk weigert als je werkgever dat aanbiedt.